محلول ضد عفونی کننده داتیس

محلول ضد عفونی کننده داتیس

. حاوی مواد ضدعفونی‌کننده DCMX مطابق استانداردهای جهانی و ملی ایران، فعالیت این محصول برای از بین بردن قارچ‌ها و باکتری های بیماری‌زا، وقتی به نسبت حجمی 1 به 20 با آب رقیق شده، در مدت 5 دقیقه تماس، به اثبات رسیده است.. استفاده از این محصول نقش مؤثری در بهداشت محیط داشته و از

countinue reading