محلول تقویت کننده مژه سریتا

محلول تقویت کننده مژه سریتا

افزایش ضخامت و استحکام مژه ها رویش مجدد تار های مژه تقویت فولیکول های مژه بازسازی و ترمیم مژه های اسیب دیده غنی از پپتید ها و ویتامین های تقویت کننده مژه رطوبت رسانی مناسب و افزایش الاستیسیته مژه ها

countinue reading
سرم و کرم تقویت ابرو سریتا

سرم و کرم تقویت ابرو سریتا

غنی از ترکیبات گیاهی و ویتامین های تقویت کننده ابرو افزایش ضخامت و رویش مجدد ابروها، جلوگیری از ریزش ابروها رطوبت رسانی موثر وجلوگیری از خشکی و شکنندگی ابروها قابل استفاده برای ابرو های رنگ شده، برداشته شده، تتو شده و تیغ زده  

countinue reading