محصولات هاینس

محصولات هاینس

شرکت پارس پخش کهن با هدف ارتقاء کیفیت و توسعه مدیریت نوین تولید و توزیع کالاهای آرایشی و بهداشتی در سطح کشور عزیزمان در سال 1391 با سرمایه ای از تخصص و تجربه تأسیس گردیده است و مسیر سبز و روشنی را آغاز نمود که از پی آموختن ها و کوشیدنهای مداوم به تولید و توسعه گروه پارس پخش انجامید . مسیر سراسر خیر و برکتی که از چند سال گذشته و به لطف خدا تا همیشه تداوم و توسعه خواهد یافت .

این فعالیتهــای نخستین اما محکــم و هوشمـندانه با استفاده از تکنولـــوژی روز دنیا و تجهــیزات دقیـق و کـارآمـد و با بهــره گیری از روشهای علمـی و پرسـنل متخـصص ، گروه پارس پخــش با دو برنـد HIGHNESS و JUXI تولد یافت .

طی این طریق که حقیقتاً جز با توکل به خداوند متعال ، مساعی بسیار و توجه به دانش میسر نبوده و نیست ، شرکـت پارس پخش با تجربه ها و تلاش های پیگیر طی سالهای گذشته ، اینک خود را در قالب یک گروه پر شور اما دقیق و اندیشمند نمایان می کند که می خواهد با حفظ و گسترش تجربه های خویش ، نقش گسترده تری در عرصه تولید و کار آفرینی ایفاء نماید .

مشاهده محصولات هاینس