سرم مغذی و آنتی فریز موی آرگان

سرم مغذی و آنتی فریز موی آرگان

نفوذ به کوتیکول مو و افزایش مقاومت مو
• آبرسانی طبیعی به مو و بهبود حالت پذیری مو
• جلوگیری از وز شدن مو
• رفع آسیب های ناشی از اتوکشی مو ، حرارت سشوار و اکسیدان کردن مو
• درمان مو خور