ماسک ترمیم کننده موهای خشک و آسیب دیده

ماسک ترمیم کننده موهای خشک و آسیب دیده

ماسک ترمیم کننده موهای خشک و آسیب دیده (بدون آبکشی)
تقویت کننده و مغذی حاوی پروویتامین ب۵
نرم کننده و ترمیم کننده موهای رنگ شده و آسیب دیده
حاوی عصاره آلوئه ورا و جینسینگ
ترمیم کننده و احیاء کننده موهای رنگ شده
حاوی فیلتر UV