کرم ترک های عمیق پا جی

کرم ترک های عمیق پا جی

حاوی عصاره میموزا، عصاره گل همیشه بهار، روغن بادام

و اوره

پیشگیری کننده و ترمیم کننده ترک های عمیق پوستی

دارای ترکیبی منحصر به فرد و رایحه ای خوش

مناسب پوست های آسیب دیده و نرمال

درمان ترک های عمعیق با عصاره میموزا