ژل مو بسیار قوی کریستال

ژل مو بسیار قوی کریستال

طریقه مصرف: مقداري ژل در كف دست خود قرار داده و پس از پخش آن بر روي دست به طور يكنواخت روي مو پخش كنيد و به صورت دلخواه به آن فرم دهید.

در دمای مناسب و دور از دسترس اطفال نگهداری شود

توزیع شده توسط شرکت پخش یاسمین