محلول ضد آکنه ژنو

محلول ضد آکنه ژنو

درمانی نوین برای آکنه و جوش با افزایش سنتز آنتی بیوتیک های طبیعی پوست

بهبود جوش های التهابی و جوش های غیر التهابی

مناسب برای آکنه و جوش  های غیر التهابی

لایه بردار ملایم و موثر و پاکسازی پوست از سلول های مرده، چربی اضافی و کراتین

ممانعت از خشکی پوست با افزایش توان سلول های مرده، چربی اضافی و کراتین

ممانعت از خشکی پوست با افزایش توان سلول های لایه درم در اتصال به مولکول های آب

پیشگیری از بروز مجدد آکنه و جوش