سرم کراتین مو  و اسپری دوفاز سریتا

سرم کراتین مو و اسپری دوفاز سریتا

تغذیه ساقه مو و ترمیم موهای آسیب دیده

ایجاد لایه محافظ در برابر آسیب دیدگی ها

جلوگیری از الکتریسیته ساکن و پیشگیری از گره خوردگی مو ها

افزایش حالت پذیری شانه پذیری و حجم تار مو

محافظت مو در برابر آسیب های محیطی