سرم و کرم تقویت ابرو سریتا

سرم و کرم تقویت ابرو سریتا

غنی از ترکیبات گیاهی و ویتامین های تقویت کننده ابرو

افزایش ضخامت و رویش مجدد ابروها، جلوگیری از ریزش ابروها

رطوبت رسانی موثر وجلوگیری از خشکی و شکنندگی ابروها

قابل استفاده برای ابرو های رنگ شده، برداشته شده، تتو شده و تیغ زده