شامپو 1*3 زنانه سریتا

شامپو 1*3 زنانه سریتا

تقویت کننده و ترمیم کننده ریشه و ساقه مو به واسطه ترکیبات فیتواستروژنی

تسریع جریان خون در پوست سر در نتیجه افزایش اکسیژن رسانی و تغذیه سلولی

افزایش رطوبت رسانی،درخشندگی و لطافت مو ها

مناسب برای شستوشو روزانه