شامپو جوانه گندم سریتا

شامپو جوانه گندم سریتا

غنی از اسید های آمینه، انواع ویتامین ها و مواد معدنی جوانه گندم

افزایش استحکام ریشه و کاهش ریزش مو

اتصال اسیدهای آمینه جوانه گندم به کراتین ساقه مو و ترمیم ساختار آن

افزایش ضخامت ساقه مو و حجم دهندگی به مو

رطوبت رسانی مناسب و ایجاد لطافت و درخشندگی

مناسب برای شستوشو روزانه