سریتاT1 تونیک گیاهی

سریتاT1 تونیک گیاهی

رفع شوره و مهار درماتیت سبورئیک

پاکسازی پوست و مو از فلس ها و ورقه های سفید و ازاردهنده به واسطه لایه برداری مناسب

مهار قارچ عامل شوره ودرماتیت سبورئیک

تنظیم کننده چربی پوست سر و بدن

افزایش رطوبت رسانی به پوست سر و ایجاد حس خنکی و شادابی