مخاطب گرامی استفاده و ورود شما به این وب سایت به منزله مطالعه دقیق و آگاه بودن و پذیرفتن تمام قوانین و شرایط زیر می باشد، همچنین چنانچه در آینده تغییراتی در این قوانین وضع و منتشر شود مورد تایید و توافق شما می باشد.

با توجه به وظایف گسترده ای و خطیری که هر پزشک دارد لذا ممکن است پزشک در هر ساعتی محل طبابت خود را ترک کند و یا به موقع در محل طبابت خود حاضر نشود در نتیجه هر گونه رزرو نوبت در این سایت کاملاً موقت محسوب می شود و چنانچه هر گونه تغییری در برنامه کاری پزشک رخ دهد توسط دستیار مطب به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

پزشک این حق را دارد که در هر زمان نوبت های رزرو شده را لغو نماید و هماهنگی های لازم جهت بازگشت مبالغ واریز شده توسط دستیار مطب انجام خواهد شد.

  • شخص بیمار موظف است حداقل نیم ساعت قبل از نوبت رزرو شده در محل طبابت پزشک حضور داشته باشد، در غیر این صورت نوبت ایشان باطل خواهد شد.
  • در زمان حضور در محل طبابت نوبت هایی که به صورت اینترنتی رزرو شده اند نسبت به مراجعین حضوری در اولویت قرار دارند.
  • مبلغ پرداخت شده به صورت اینترنتی به صورت علی الحساب می باشد و برحسب نیاز مابه التفاوت خدمات دریافتی شما به صورت نقدی در محل طبابت دریافت خواهد شد.
  • حداقل زمان ممکن جهت لغو و یا تغییر نوبت رزرو شده 48 ساعت می باشد و نوبت شما توسط دستیار مطب به اولین زمان ممکن منتقل و اطلاع رسانی خواهد شد.
  • در صورت عدم حضور به موقع و یا لغو نوبت، مبلغ پرداخت شده فقط با هماهنگی قبلی با دستیار مطب قابل استرداد خواهد بود.

توجه داشته باشید: اگر سرویس خدمات پیامکی را بروی موبایل خود غیرفعال کرده باشید، پیامک های اطلاع رسانی ما بدست شما نمی رسد.

توجه داشته باشید: مبلغ هزار تومان بابت هزینه نقل و انتقال بانکی و هزینه های اطلاع رسانی علاوه بر هزینه خدمات معرفی شده از شما دریافت خواهد شد.