پاکسازی پوست

پاکسازی پوست

پوست ۳ لایه دارد و عملیات پاسازی پوست روی لایه اول پوست تاثیر دارد

جهت پاکسازی با دستگاه لایه برداری، آبرسانی و اکسیژن رسانی به لایه اول پوست انجام می شود و تعادل چربی در پوست ایجاد می شود.
جوش های زیرپوستی را از بین می برد و با حفظ تعادل آب و چربی زیرپوستی عمق چروک ها را کم کرده پوست را شاداب می کند