هایفوتراپی

هایفو تراپی

لایه ای به نام SMAS (Superficail Muscular Aponeurotic System) در زیر پوست وجود دارد که مهم‌ترین نقش را در ایجاد پیری و شل‌شدن عضلات صورت ایفا می‌نماید.

با گذشت زمان، این سیستم SMAS، به‌تدریج استحکام خود را از دست داده و به لایه‌ای نازک و کم‌توان تبدیل می شود.

هدف تشعشعات امواج ماوراء صوت (اولتراسوند) به طور دقیق نفوذ به همین لایه SMAS است و باعث ایجاد ایجاد انقباض و کشیدگی مجدد در لایه‌ی SMAS می شود