مزوتراپی

مزوتراپی

پروتئین ها و ویتامین ها و هیالورونیک اسید مورد نیاز پوست توسط مزوتراپی تامین می شود

محصولات مورد استفاده در مزوتراپی با تزریق تا لایه سوم عمق نفوذ دارد ولی با روش میکرونیدلینگ همراه شود عمق نفوذ تا لایه دوم پوست است.

مزو تراپی بهتراست یک جلسه با میکرونیدل و یک جلسه توسط تزریق انجام شود که بیشترین تاثیر را داشته باشد.

مزوتراپی مو یکی از موثرترین روش های تقویت مو است که پس از جلسه ۴ ریزش قطع شده و بعد از جلسه ۸ شاهد رویش موهای تازه خواهید بود.