طب ادوایزر یکی از سایت های فعال در زمینه معرفی پزشکان و مراکز پزشکی است که با مسئولیت محمد غلامی فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نموده است. حوزۀ فعالیت طب ادوایزر، آشنایی و تبادل نظر مخاطبان خدمات پزشکی درباره خدماتی است که توسط پزشکان و مراکز پزشکی ارائه می شود.

هدف طب ادوایزر

طب ادوایزر درصدد است تا با بکارگیری شیوه های نوین و استفاده از قدرت حوزه خدمات اینترنتی، در زمینه خدمات پزشکی روشی را ارائه نماید که از یک سو برای ارائه دهندگان خدمات پزشکی سودآور باشد، و از سوی دیگر برای متقاضیان خدمات پزشکی به خصوص بیماران اطلاع رسانی خوبی داشته باشد؛ ارائه روشی که در آن با انجام هماهنگی های لازم امکان معرفی خدمات مطلوب با قیمت مناسب به متقاضیان آن میسر گردد. فارغ از تشریفات، عناوین شغلی و مراتب سازمانی، مشاور طب معرفی و تبادل نظر درباره جمعی از پزشکان و مراکز پزشکی معتبر و به نام است. که قصد دارند با استفاده از روش های نوین معرف خدمات پایه و جدید کسب و کارشان باشند.

طب ادوایزر به صورت مداوم جویای جدیدترین پیشنهادات شما مخاطبان گرامی خدمات پزشکی بویژه بیماران و بستگان آنها درباره بهترین مراکز ارائه این خدمات می باشد، تا بتواند اطلاع رسانی مناسب برای بازدیدکنندگان خود داشته باشد.

شاد و سلامت باشید